woensdag, december 14, 2011

Adolphe Pégoudlaan afgesloten voor alle verkeer

De Adolphe Pégoudlaan zal vanaf woensdag 14 december ’s nachts worden afgesloten voor al het verkeer. Op zaterdag 17 december zal er de hele dag geen verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Dit is nodig in kader van de bouw van de brug Noord op de site The Loop. De werken zijn wel ten gevolge van het goede weer veel vlotter verlopen, waardoor de rijstrookvermindering in beide richtingen van de Adolphe Pégoudlaan veel vroeger dan verwacht zal worden opgeheven. Vanaf dinsdag 20 december zou het verkeer terug op twee rijstroken kunnen rijden.
Tijdens de werken is de site The Loop bereikbaar via de E40.

Op de site The Loop – de voormalige Flanders Expo-site - wil de stad Gent een nieuw stadsdeel ontwikkelen met kantoren (155.000 m²), kennisbedrijvigheid (kantoorachtigen – 150.000 m²), retail en leisure (109.000 m²), ontspanning (40.000 m²) en wonen (98.500 m²).

Alvorens de site verder te ontwikkelen, moeten volgens de MOBER-studie de nodige infrastructuurwerken en overbruggingen zijn aangelegd. Die zijn nodig om de site te ontsluiten en om de Kortrijksesteenweg en de autosnelweg E40 te ontlasten. Op het terrein komen 2 bruggen: één ten zuiden en één ten noorden.

De brug Zuid is al gerealiseerd en opengesteld voor het verkeer. Sinds 2008 heeft de NV Grondbank The Loop een tijdelijke brug gehuurd om met de ontwikkeling van de site te kunnen starten. Het was de eerste keer dat er op Gents grondgebied een gehuurde brug in gebruik werd genomen.

Afsluiten
Sinds februari werd gestart met de vervanging van de metalen constructie door een definitieve betonnen brug. Brug Noord bestaat uit zes overspanningen waarvan één zich situeert boven de Adolphe Pégoudlaan. Voor de bouw van het eigenlijke brugdek boven de Adolphe Pégoudlaan is het noodzakelijk om een tijdelijke rijstrookvermindering te voorzien in beide richtingen.

De Adolphe Pégoudlaan wordt volledig afgesloten voor alle verkeer:


·        op woensdag 14 en donderdag 15 december van 20 tot 6 uur
·        van vrijdagavond 16 december 20 uur tot en met zondag 18 december 6 uur (op zaterdag 17 december zal er dus de hele dag totaal geen verkeer mogelijk zijn in de beide rijrichtingen).

Vanaf dinsdag 20 december zou weer normaal gereden kunnen worden op de Adolphe Pégoudlaan. Dan wordt de tijdelijke rijstrookvermindering opgeheven. Dit is ruim voor de aanvankelijk vooropgestelde timing van eind februari 2012. Dankzij de zachte weersomstandigheden verliepen de werken veel sneller dan aanvankelijk gepland. Dit betekent dus ook dat de verkeershinder veel vroeger dan verwacht zal zijn opgelost.

Verkeersregeling
De volledige site The Loop blijft gedurende de werken normaal bereikbaar via de E40. Ook de P&R blijft bereikbaar vanaf de E40.
Gedurende de werken zullen de nodige signalisatie en omleidingen worden voorzien: wanneer een volledige rijrichting wordt afgesloten, zal doorgaand verkeer tussen de R4 en de E40 in beide rijrichtingen worden omgeleid via de N466 (Deinse steenweg).

Labels:

donderdag, december 01, 2011

Einde werkzaamheden R40


De werkzaamheden op de R40 lopen op hun laatste benen.  Op donderdagavond 1 december 2011 worden de Ijzerlaan en Charles De Kerchovelaan weer volledig opengesteld voor alle verkeer.  Gemotoriseerde voertuigen kunnen opnieuw op twee rijvakken per richting hun weg vervolgen. Alle links- en rechtsaf bewegingen op beide lanen zijn weer mogelijk. Alle zijstraten worden zo weer volledig toegankelijk voor alle verkeersmodi. De rijrichtingen in de zijstraten worden weer zoals voorheen.

De aannemer heeft nog een klein aantal werken – die geen hinder voor het verkeer veroorzaken - uit te voeren. We spreken dan over het afwerken van de trottoirs op de Ijzerlaan, lichte herstellingen aan de spoorwissels en de afwatering in de Persellestraat. Ook het planten van de bomen op de Kortrijksesteenweg staat in de week van 5 december 2011 op de planning.

2) Leopold II-Laan

Aangezien er in de Kortrijksesteenweg een aantal parkeerplaatsen minder zijn dan voor de werkzaamheden, is van bij aanvang gesteld om deze plaatsen te compenseren in de Leopold II-laan. Om dit te realiseren, wordt de Leopold II-laan vanaf de Lamoraal van Egmontstraat enkele richting (naar de R40 toe) en worden er 40 haakse parkeerplaatsen gecreëerd aan de kant van het Citadelpark. Met het aanbrengen van de juiste signalisatie en wegmarkeringen zal Stad Gent in de week van 12 december 2011 beginnen.

Labels: , , ,

maandag, november 14, 2011

Weg- en Rioleringswerken in de Corneel Heymanslaan afgerond

Het UZ Gent legt momenteel de laatste hand aan de nieuwe hoofdingang op de Corneel Heymanslaan. Door de komst van die nieuwe hoofdingang waren op die laan aanpassingswerken nodig. De Corneel Heymanslaan kreeg er een dubbelstrooksrotonde en de TMVW voorzag er ook een nieuwe regenwaterleiding. Die werken zijn nu afgerond en de Corneel Heymanslaan is vanaf dinsdag 15 november 2011 opnieuw normaal toegankelijk.

Rotonde en nieuwe riolering
De Corneel Heymanslaan kreeg een rotonde met dubbele rijstroken. De rotonde is zo ontworpen dat het vrachtverkeer en lange bussen de buitenste rijstrook kunnen gebruiken zonder de binnenste rijstrook te hinderen. De Corneel Heymanslaan sluit direct aan op de E17 en is belangrijk voor de ontsluiting.

Ondergronds legde het waterbedrijf TMVW een grote leiding voor de opvang van regenwater aan. Die leiding wordt later doorgetrokken naar de Leebeek. De bestaande riolering in de Corneel Heymanslaan, aan de kant van het UZ Gent, werd gerenoveerd en zal gebruikt worden voor de afvoer van afvalwater. De bestaande gracht aan de kant van de universiteitsgebouwen kreeg een nieuw profiel. Op die manier kan de gracht het regenwater laten infiltreren, bufferen en vertraagd afvoeren.

Verloop van de werken

De werken startten op maandag 30 mei 2011 en verliepen bijzonder voorspoedig. Recent werd de toplaag aangebracht en de belijningen en signalisatie geplaatst. Op dinsdag 15 november 2011 wordt de gangbare omleiding opgeheven en is de Corneel Heymanslaan opnieuw normaal toegankelijk.


Hoofdingang UZ Gent

Begin december 2011 opent de nieuwe hoofdingang van het UZ Gent op de Corneel Heymanslaan. Het ziekenhuis zal vanaf dan nauw aansluiten op het bestaande wegennet van de E17/E40 en R4.

Labels:

maandag, november 07, 2011

volg wegenwerken via de website vande Stad Gent

Deze rubriek werd afgeschaft.
Wil u op de hoogte blijven van de Gentse wegenwerken,dan raden wij volgende website aan:
http://www.gent.be/eCache/THE/1/625.html

donderdag, juni 30, 2011

Werken aan Meulestedebrug tijdens weekend

Op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli 2011 wordt de Meulestedebrug in Gent tussen 6u en 17u afgesloten voor het wegverkeer. De afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV zal tijdens deze onderbreking de werkzaamheden van twee weken geleden, die noodzakelijk zijn om de brugdekdelen opnieuw te bevestigen, verder zetten.

Door de trillingen van het vele zware wegverkeer over de brug was de vloer losgekomen. Dit probleem veroorzaakt lawaaihinder bij de omwonenden. Waterwegen en Zeekanaal NV voert de herstellingswerkzaamheden bewust in het weekend uit om de hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken. Het is mogelijk dat de brug tijdens komende weekends opnieuw afgesloten wordt om de werkzaamheden af te ronden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van op het water op een ponton onder de brug. Voor het wegverkeer is er een plaatselijke omleiding voorzien via de Muidebrug en de Tolhuisbrug. Ook het veer van Langerbrugge kan gebruikt worden richting Wondelgem, Gent, Evergem en Sleidinge

Labels:

vrijdag, juni 24, 2011

Werken kruispunt Kortrijksepoortstraat


De werkzaamheden aan de stadsring verlopen momenteel voorspoedig. Tegen het bouwverlof dat ingaat op vrijdagnamiddag 8 juli zal de noordzijde van de R40 volledig afgewerkt zijn.
Toch staan er nog een aantal ingrijpende werken op het programma. Op maandag 27 juni start de aannemer op het kruispunt Kortrijksepoort met de aanleg van de riolering. Deze riolering komt net rechts naast het tramspoor “richting centrum” te liggen.  De Kortrijksepoortstraat inrijden van op de R40 wordt hierdoor onmogelijk vanaf maandag 27 juni tot en met vrijdag 8 juli 2011. De Kortrijksepoortstraat blijft bereikbaar. Trams, fietsers en voetgangers kunnen wel nog de Kortrijksepoortstraat bereiken via de stadsring. Gemotoriseerde voertuigen raden wij aan om de stadsring te verlaten via de Overpoortstraat, Kunstlaan of Eekhout, om hun weg naar de Kortrijksepoortstraat of het centrum van de stad te vervolgen.

Labels:

maandag, juni 20, 2011

Oprit van Maurice Dupuislaan naar R4 gaat op 15 juni 2011 definitief dicht

Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid heeft laten weten dat de oprit van de Maurice Dupuislaan naar de R4 op 15 juni voorgoed dicht gaat. De Valentin Vaerwyckweg, de recent aangelegde verbindingsweg tussen de R4 en de stationsomgeving, biedt een veiliger alternatief voor de huidige oprit. Nu alle werkzaamheden aan het kruispunt van de Vaerwyckweg met de Sint-Denijslaan rond zijn, kan de oprit dicht. De afrit vanaf de R4 naar de M. Dupuislaan wordt pas afgesloten na de heraanleg van De Sterre.

Op- en afritten die te dicht opeen liggen op een weg als de R4 zijn niet verkeersveilig. De afstand tussen de R4 / Vaerwyckweg en de R4 / M. Dupuislaan is amper 500m. De R4 is een primaire weg, categorie I. Op dit soort weg wordt er gesproken van een verkeersveilige situatie als de afstand tussen de knoop van op- en afritten 3 tot 5km is. Bovendien zijn de invoegstroken aan de M. Dupuislaan kort en smal. Op- en afrijden aan de nieuwe Vaerwyckweg zal om die reden veiliger zijn.

Meer info op http://www.projectgentsintpieters.be/nieuws/p/bericht/oprit-van-m-dupuislaan-naar-r4-gaat-op-15-juni-2011-dicht1

Labels: ,

dinsdag, juni 14, 2011

Noodzakelijke herstelling aan Meulestedebrug

Op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 2011 wordt de Meulestedebrug in Gent tussen 6u en 17u afgesloten voor het wegverkeer. De afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV zal tijdens deze onderbreking de brugdekdelen opnieuw vastzetten. Door de trillingen van het vele zware wegverkeer over de brug is de vloer opnieuw losgekomen. Dit probleem veroorzaakt lawaaihinder bij de omwonenden. Waterwegen en Zeekanaal NV voert de herstellingswerkzaamheden bewust in het weekend uit om de hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van op het water op een ponton onder de brug. Voor het wegverkeer is er een plaatselijke omleiding voorzien via de Muidebrug en de Tolhuisbrug. Ook het veer van Langerbrugge kan gebruikt worden richting Wondelgem, Gent, Evergem en Sleidinge. De brug blijft tijdens de werkzaamheden wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Op termijn zal de verouderde Meulestedebrug vervangen worden. De werken op terrein zullen ten vroegste begin 2013 starten. In tussentijd wordt een grondige studie over de komst van de nieuwe brug uitgevoerd.

Labels:

vrijdag, juni 10, 2011

Start bouw op- en afrittencomplex Schansakker (R4) in Gent

Op 14 juni 2011 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de bouw van een nieuw op- en afrittencomplex op de R4 in Gent ter hoogte van industriezone Oostakker I. Het nieuwe complex met ovonde zal zorgen voor een rechtstreekse ontsluiting van de bedrijvenzone.

Op 14 juni 2011 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de bouw van een nieuw op- en afrittencomplex op de R4 in Gent ter hoogte van industriezone Oostakker I. Het nieuwe complex met ovonde zal zorgen voor een rechtstreekse ontsluiting van de bedrijvenzone. Hierdoor zal de vlakbij gelegen woonzone geen zwaar vervoer meer te verwerken krijgen. In de eerste fase bouwen we een op- en afrit en een ovonde ten noorden van de R4, samen goed voor 2,3 miljoen €. Het einde van deze fase is voorzien voor dit najaar.

Waarom een nieuw op- en afrittencomplex? Alle vrachtverkeer van de industriezone Oostakker I rijdt nu naar de N70 en de R4 via de woonstraten Drieselstraat en Smalleheerweg. Om deze straten te ontlasten en om een betere ontsluiting te verzekeren voor de industriezone Oostakker I, bouwen we een nieuw op- en afrittencomplex op de R4.

Wat wordt aangelegd? Tussen de complexen Oostakker en Gent-Zeehaven bouwen we een volledig nieuw op- en afrittencomplex met twee bruggen over de R4. Deze bruggen komen vlak naast de bestaande brug waar de Eksaardserijweg over de R4 gaat. Alle op- en afritten komen ten noorden van de R4 uit op een ovonde. Aansluitend op de aanleg van het nieuw op- en afrittencomplex Schansakker zal het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent instaan voor de aanleg van de parallelweg langs de R4. Deze parallelweg vormt de hoofdontsluiting van het uitgebreide regionaal bedrijventerrein Oostakker I.

Gefaseerde aanpak Fase 1: 14 juni tot najaar 2011 In de eerste fase bouwen we een nieuwe op- en afrit van en naar de R4 richting Gent-Zeehaven. Ook de ovonde komt er in de eerste fase. Tot augustus zal er geen hinder zijn voor het verkeer. We nemen enkel de pechstrook in ter hoogte van de nieuwe op- en afrit. In augustus zullen we een drietal weken de rechter rijstrook van de R 4 richting Gent-Zeehaven innemen. Aangezien we de rijstrookbeperking tijdens de verkeersluwere zomermaanden kunnen doen, zal de hinder voor het verkeer beperkt blijven.

Fase 2: 2013 Vanaf 2013 zal het complex afgewerkt worden met twee bruggen over de R4 en een op- en afrit op de rijrichting Destelbergen. De nieuwe op- en afrit zullen ook aansluiten op de ovonde.

Labels:

donderdag, april 21, 2011

Werkzaamheden R40

Op dinsdag 26 april 2011 start de aannemer werkzaamheden langs de noordzijde van de R40 (kant Kortrijksepoortstraat). Tussen de fontein ter hoogte van de Leopold II-laan en de Leie wordt langs de noordzijde van de R40 een nieuw rioleringstelsel aangelegd. Hierna wordt er een breed fietspad en een comfortabel trottoir aangelegd om ten slotte te eindigen met een vernieuwd wegdek. Volgens de aannemer zal deze fase van de werkzaamheden, behoudens onvoorziene omstandigheden, voltooid zijn tegen vrijdag 8 juli 2011.Na het bouwverlof, vanaf 3 augustus 2011 wordt de zuidzijde van de R40 (kant KortrijksestseenwegKortrijksetseenweg) aangepakt. In een volgende bewonersbrief krijgt u hier meer informatie over.

Verkeersafwikkeling
De R40 zal van 2x2 rijvakken herleid worden tot 2x1 rijvak.. De wisseling van kant gebeurt respectievelijk aan de fontein t.h.v. de Leopold II- laan en ter hoogte van de Bijlokekaai/Henleykaai.
Om een vlotte doorstroming op de R40 te garanderen zullen volgende linksaf bewegingen niet mogelijk zijn:
- op de R40 komende van de Bijloke richting Kortrijksespoortstraat
- op de R40 komende van de Heuvelpoort richting Leopold- II-laan en Kortrijksesteenweg.

Volgende bewegingen blijven wel mogelijk:
- rechtsaf komende van de Heuvelpoort naar de Kortrijksepoortstraat;
- rechtsaf komende van de Bijlokekaai naar de Holdaal, Kortrijksesteenweg en Leopold- II-laan;
- Leopold II -laan wordt enkel rechts in en rechts uit.
- Bijlokekaai is enkel rechts uit.
- Het eeéénrichtingsverkeer in de Kortrijksesteenweg richting station blijft behouden. De Kortrijksesteenweg is enkel toegankelijk via een rechtsaf beweging komende van de Bijlokekaai. Linksaf verkeer komende van de Heuvelpoort richting Kortrijksesteenweg dient een keerbeweging te maken t.h.v.hv het kruispunt Bijloke.

Fietsverkeer op R40
Op de R40 worden in de beide richtingen langs de zuidzijde fietspaden voorzien, gescheiden van het autoverkeer.

Lokaal verkeer van en naar zijstraten R40
Ontsluiting Holdaal
De rijrichting in Holdaal is sinds de werken op de Kortrijksesteenweg omgedraaid, zijnde richting Meersstraat.Meerstraat. Deze rijrichting blijft behouden tijdens de werken op de R40.
Bereikbaarheid Laurent Delvauxlaan
De L. Delvauxlaan is niet meer toegankelijk via de Charles De Kerchovelaan. Dit betekent dat deze straat doodlopend wordt en tweerichting wordt voor plaatselijk verkeer. De Laurent Delvauxlaan is bereikbaar vanaf de R40 via EeckhoutEekhout.

Bereikbaarheid Persellestraat
De Persellestraat is niet meer toegankelijk via de Ijzerlaan. Aangezien de Persellestraat enkel toegankelijk is via de R40 wordt voor plaatselijk verkeer een toegang via de werf voorzien.

Ontsluiting Eedverbondkaai
Verkeer komende uit de Eedverbondkaai wordt verplicht rechtsaf te draaien. Een links afslaande beweging is ook hier uit het oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid niet wenselijk.

Bereikbaarheid Bijlokekaai
De Bijlokekaai is beperkt tot een verplichte rechtsaf beweging. Een links afslaande beweging is uit het oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid niet wenselijk.

Labels: , , , ,

vrijdag, februari 25, 2011

Heraanleg E17 tussen Deinze en Zwijnaarde

Op 28 februari 2011 starten grote onderhoudswerken op de E17 tussen Deinze en Zwijnaarde. Het wegdek wordt er in beide rijrichtingen heraangelegd, goed voor 11 km werf per rijrichting. Tot 14 maart wordt er enkel ’s nachts gewerkt zonder hinder voor het verkeer. Vanaf 14 maart zal het verkeer over versmalde rijstroken gestuurd worden. Het einde van de heraanleg is voorzien voor eind augustus.

Wat houden de werken in?
Het wegdek van de E17 tussen Deinze en Zwijnaarde wordt in beide rijrichtingen van de fundering tot de toplaag heraangelegd in beton. Er komt ook een kort stuk asfalt vlakbij de verkeerswisselaar in Zwijnaarde. Daarnaast worden zes bruggen gesaneerd en maakt de middenberm plaats voor een centrale betonnen stootband. Een gelijkaardige stootband is vorig jaar aangelegd tussen Deinze en Kruishoutem.

FaseringDe werken zullen uitgevoerd worden in drie fases:
Fase 1: geen hinder voor het verkeer
28/02/11 tot 14/03/11
Van 28 februari tot 14 maart maken we de E17 werfklaar. Die voorbereidende ingrepen gebeuren ’s nachts en zullen geen hinder geven voor het verkeer. In de eerste fase leggen we onder andere tijdelijke vluchthavens aan. Dit is nodig omdat we de pechstrook gebruiken als tijdelijke rijstrook. Om mensen met pech toch ruimte te geven langs de snelweg worden een aantal tijdelijke vluchthavens gemaakt naast de pechstrook.
Fase 2: Werkzaamheden van complex Deinze tot complex De Pinte
14/03/11 tot 30/06/11
Van 14 maart tot eind juni leggen we een nieuw wegdek van net voorbij het complex Deinze tot aan het complex De Pinte. We werken in beide rijrichtingen. De op- en afritten van de Pinte vallen in de werkzone. Welke op- en afritten dicht zijn en hoeveel rijstroken open zijn voor het verkeer, wijzigt per deelfase. Voor alle omleidingsplannen en de kaartjes met de verkeersafwikkeling aan complex De Pinte kunt u surfen naar www.wegenenverkeer.be/E17.
Fase 3: werkzaamheden van complex De Pinte tot de verkeerswisselaar in Zwijnaarde
Juli en augustus 2011
In juli en augustus wordt het stuk van aan complex De Pinte tot net voor de verkeerswisselaar in Zwijnaarde aangepakt. Nabij Zwijnaarde liggen op korte afstand van elkaar vier bruggen in het wegdek, wat maakt dat de middenberm niet geschikt is om verkeer over te laten. Vandaar dat het verkeer in deze fase slechts twee rijstroken in elke rijrichting zal hebben. Om de hinder tijdens fase drie toch zo beperkt mogelijk te houden, is bewust gekozen voor de verkeersluwe zomermaanden.

Minder hinder
De werkzaamheden op de E17 zullen vertragingen en files veroorzaken op de E17, maar ook op de omleidingroutes N60 en N35. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de hinder maximaal te beperken:
§              Op de werf zal continu gewerkt worden: 24u op 24u en 7 dagen op 7.
§              De aannemer en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben veel tijd geïnvesteerd in het zoeken naar de meest efficiënte fasering, timing en verkeersafwikkeling. Verkeershinder, maar ook veiligheid, technische haalbaarheid en kwaliteitsvolle uitvoering spelen mee om de uitvoeringstermijn te bepalen. De initiële duurtijd van de werken was twee maanden langer. Door de planning te blijven optimaliseren zullen de werkzaamheden eind augustus afgerond zijn in plaats van eind oktober.
§             Het Vlaams Verkeerscentrum plant samen met de collega’s in het buitenland omleidingen op lange afstand.
§            Om ongevallen in de staart van de file te voorkomen, komen er filedetectieborden. Zij waarschuwen bestuurders op hoeveel meter de werf/de file begint.

Parkings Nazareth tijdelijk niet bereikbaar
De werfzone loopt in fase 2 langs de parkings in Nazareth. Van 15 april tot 20 mei zal de parking in de richting van Antwerpen niet bereikbaar zijn. Van 20 mei tot eind juni zal de parking richting Kortrijk dicht zijn. Tijdens de zomermaanden zijn beide parkings open voor het verkeer.

Veiligheid langs de werf
Ter hoogte van de werf geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. Dit is nodig voor de veiligheid van de weggebruikers en die van de wegarbeiders op de werf. Wij roepen bestuurders dan ook op om hun snelheid aan te passen. De wegpolitie voorziet flitscontroles tijdens de werkzaamheden.


Website: www.wegenenverkeer.be

Labels:

vrijdag, februari 11, 2011

Kennedytunnel Antwerpen ’s nachts afgesloten voor onderhoud

In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 februari 2011 wordt in de Kennedytunnel de koker richting Gent afgesloten en in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 februari wordt de koker richting Antwerpen afgesloten.

Tussen 21 en 5.30 uur worden er periodieke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het verkeer zal worden omgeleid door de andere tunnelkoker.

Labels:

vrijdag, januari 14, 2011

Meulestedebrug afgesloten

Op donderdag 20 en vrijdag 21 januari 2011 voert de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV dringende herstellingswerkzaamheden uit aan de Meulestedebrug (9000 Gent). Het verkeer wordt omgeleid via de Wiedauwkaai, de Tolhuisbrug, het Neuseplein, de Voormuide, de Muidebrug, de Muidepoort, de Pauwstraat, de rotonde Vliegtuiglaan-Port Arthurlaan, de New-Orleansstraat en omgekeerd.

Plaatselijk verkeer in de New-Orleansstraat blijft mogelijk tot aan de brug.
Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden de brug steeds oversteken.

Labels:

vrijdag, december 24, 2010

Verkeershinder Corneel Heymanslaan vanaf midden januari

In de wijk Nieuw Gent, rond het UZ Gent, staan de komende jaren heel wat werken gepland. Zo wordt er onder meer gestart met de werken voor de bouw van een nieuwe ingang voor het UZ Gent. De hoofdingang van het UZ Gent verhuist namelijk van de De Pintelaan naar de Corneel Heymanslaan, waar een rotonde met dubbele rijstroken wordt aangelegd. Tussen die nieuwe ingang en de op- en afrit van de E17 zal de Stad Gent de Corneel Heymanslaan heraanleggen. In januari 2011 beginnen de nutsmaatschappijen met de eerste voorbereidingen, wat de nodige verkeershinder zal geven.

Het UZ Gent heeft een masterplan opgemaakt waarbij de hoofdingang van de campus verhuist van de De Pintelaan naar de Corneel Heymanslaan. Dat betekent dat men vanaf de E17 via de Corneel Heymanslaan naar het UZ zal kunnen rijden en omgekeerd, zonder nog te moeten passeren via de Koolmeesstraat, De Pintelaan of de Fritz De Beulestraat. Om rekening te houden met deze belangrijke wijziging in de verkeersstromen én om de aansluiting van de hoofdingang mogelijk te maken, wordt de Corneel Heymanslaan heraangelegd, inclusief een dubbelstrooksrotonde ter hoogte van de nieuwe hoofdingang van het UZ Gent. Binnen deze heraanleg wordt ook een grote leiding voor regenwater aangelegd en zal de bestaande DWA leiding (voor afvalwater) gerenoveerd worden. De bestaande gracht aan de kant van de Universiteit Gent blijft behouden en wordt aangepast zodat die kan instaan voor infiltratie, buffering en vertraagde afvoer van regenwater van de verharding.
Alvorens de grote wegen- en rioleringswerken van start gaan, zullen een aantal nutsmaatschappijen (onder leiding van Eandis) voorbereidende werken uitvoeren waarvoor er één rijstrook van de Corneel Heymanslaan (kant UZ Gent) ingenomen wordt. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, zullen de werken starten midden januari 2011. Tijdens die werken zal een omleiding ingesteld worden waarbij het verkeer stadinwaarts via de Ottergemsesteenweg omgeleid wordt en staduitwaarts via de Corneel Heymanslaan zelf. Gezien de halvering van de capaciteit op de Corneel Heymanslaan wordt er aanzienlijke verkeershinder verwacht. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen die voorbereidende werken ongeveer twee maanden duren. Daarna starten de wegen- en rioleringswerken op de Corneel Heymanslaan zelf.

Vooraleer de eigenlijke wegen- en rioleringswerken (aansluitend op de nutswerken) op de Corneel Heymanslaan van start gaan, zal er nog een informatievergadering voor de omwonenden georganiseerd worden. Tijdens de duur van de nutswerken, onder leiding van Eandis, zal Eandis zorgen voor de communicatie met de omwonenden.

Ondertussen zijn er ook nutswerken bezig op de Ottergemsesteenweg-Zuid. Die werken vormen er de voorbode van de eigenlijke rioleringswerken. In de Ottergemsesteenweg-Zuid wordt in de voet- en fietspadstrook aan de kant van het nieuwe Arteveldestadion een nieuwe DWA-leiding (voor afvalwater) aangelegd. Aansluitend volgt de heraanleg van dit voet- en fietspad. Tijdens bepaalde periodes zal het verkeer daar slechts beurtelings kunnen rijden via een lichtenregeling.

Labels: ,

donderdag, december 23, 2010

Mariakerksesteenweg in één richting terug open voor verkeer

Sinds woensdag 22 december 2010 is de Mariakerksesteenweg in één richting terug open voor het verkeer. Het doorgaand verkeer komende van de rotonde (Deinsesteenweg) zal opnieuw via de Mariakerksesteenweg de Beekstraat en de R4 kunnen bereiken. Het verkeer komende van de Beekstraat blijft de huidige omleiding volgen. Tijdens de werken kan er wel plaatselijke hinder zijn. Het einde van de werken is, mits gunstige weersomstandigheden, voorzien voor eind februari 2011.

Labels: ,

dinsdag, december 14, 2010

E40 Affligem in beide richtingen onderbroken voor afbraak brug

Het Agentschap Wegen en Verkeer breekt in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 december de brug van de Lombeekstraat boven de E40 in Affligem af. De brug werd op 28 oktober aangereden door een vrachtwagen. De E40 zal in de beide rijrichtingen afgesloten worden van zaterdag (18 december) om 20:00 uur tot zondag (19 december) om 9:00 uur. Het verkeer zal omgeleid worden via de Assesteenweg (N285), de Ninoofsesteenweg (N8) en de N45 (de Expresweg), eveneens in de beide rijrichtingen. Er wordt zaterdagavond (18 december) vertraagd verkeer verwacht op die omleidingswegen. Ook de oprit van Affligem (19a) voor het verkeer in de rijrichting van Brussel zal tijdens de gehele duur van de werkzaamheden afgesloten worden.

Bijlage omleidingsplan

Omleidingen In de rijrichting van Brussel wordt de E40 afgesloten tussen Aalst en Ternat, in de rijrichting van Gent wordt hij afgesloten tussen Ternat en Affligem.

Het verkeer in de richting van Gent zal in Ternat de afrit moeten nemen en de Assesteenweg (N285) in de rijrichting van Borchtlombeek en Edingen. In Eizeringen zal het rechts afslaan naar de Ninoofsesteenweg (N8). In Ninove neemt het dan de Koning Boudewijnlaan en vervolgens de Expresweg (N45) tot in Aalst, waar het opnieuw de E40 zal kunnen oprijden.Het verkeer in de rijrichting van Brussel zal dezelfde omleidingsroute moeten volgen, door in Aalst de E40 te verlaten en de Expresweg naar Ninove te nemen.

De brug van de Lombeekstraat werd gebouwd in 1961. Omdat twee van de drie langsbalken die de brug dragen door de aanrijding ernstig beschadigd zijn, moet de brug nu afgebroken worden. Onmiddellijk na de aanrijding op 28 oktober werd de brug al afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. AWV heeft de bouw van de brug voorzien in haar investeringsprogramma van 2011. Dat betekent dat in het najaar van 2011 een aanbestedingsprocedure opgestart wordt. De werkzaamheden zouden dan half 2012 kunnen starten.

Labels:

zaterdag, december 11, 2010

Werken aan de Kleine Ring te Gent: update

De tramsporen op het kruispunt van de Kortrijksesteenweg en de Gentse R40 worden vernieuwd. Deze week werd de kant van de Kortrijksepoortstraat volledig aangepakt. Vanaf vrijdagochtend 10 december werd de R40 opnieuw opengesteld voor alle verkeer op vier rijvakken. Afslagbewegingen op het kruispunt Kortrijksepoort zijn evenwel niet mogelijk aangezien dit nog een werfzone is. Op maandagochtend 13 december zal de aannemer de tramsporen aanleggen langs de kant Kortrijksesteenweg. Het verkeer op de R40 wordt dan op twee rijvakken gebracht kant Kortrijksepoortstraat. Deze situatie duurt tot vrijdagavond 17 december, daarna kan alle verkeer op de R40 en op het kruispunt Kortrijksepoort opnieuw alle rechtdoor- en afslagbewegingen maken zoals voorheen.

Aangezien het tramspoor richting station in de Kortrijksesteenweg nog niet aangelegd is, dient de tram van spoor te veranderen. In de laatste twintig meter van de Kortrijksepoortstraat wordt een bocht aangelegd die deze wisseling van spoor mogelijk maakt. Deze bocht wordt na het bouwverlof in de tweede week van januari 2011 aangelegd. Deze werken zullen vermoedelijk vier dagen duren. Gedurende deze periode kan er geen autoverkeer de Kortrijksepoortstraat inrijden. Hou er rekening mee dat na voltooiing van deze werken de tram in de Kortrijksepoortstraat de laatste twintig meter tegen de rijrichting in rijdt.

Bewoners, handelaars en bestemmingsverkeer, komende uit de richting Heuvelpoort, wordt aangeraden de omleiding via Eekhout, Van Duyseplein en Van Hulthemstraat of Verdedigingstraat (waar de rijrichting wordt omgedraaid) te gebruiken. Bewoners, handelaars en plaatselijk verkeer, komende uit de richting Ekkergem, wordt aangeraden de omleiding Bijlokehof, Kluyskensstraat, Hospitaalstraat, Coupure Links en Verloren Kost te nemen. Verkeer richting binnenstad wordt aangeraden de omleiding Overpoortstraat, Sint-Pietersplein, Sint-Pietersnieuwstraat en Jozef Plateaustraat te nemen. In de Kortrijksepoortstraat wordt er gedurende deze periode tweerichtingsverkeer toegelaten.

Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt het rijvak kant Citadelpark geasfalteerd tussen 15 en 17 december 2010. Ook de fundering van de trottoirs en de aanleg van de parkeerstroken langs deze zijde van de Kortrijksesteenweg zullen bij gunstig weer uitgevoerd worden. Om de bewoner en handelaar een iets comfortabelere eindejaarsperiode te bezorgen wordt alles in het werk gesteld om de Kortrijksesteenweg tegen 23 december open te stellen voor alle autoverkeer. Het verkeer zal dan tot maandagochtend 10 januari 2011 zowel stadinwaarts als –uitwaarts kunnen rijden.

Labels: , , ,

vrijdag, november 19, 2010

Werken Kleine Ring (R40): omleidingen en alternatieven

Op maandag 22 november 2010 starten wegenwerken op het kruispunt van de R40, Kortrijksesteenweg en Kortrijksepoortstraat. Die zullen duren tot woensdag 8 december. De R40 wordt in die periode herleid tot 1 rijstrook in elke richting, wat voor verkeershinder zal zorgen en dit vooral vanaf maandag 29 november.

Het centrum, de Kortrijksepoortstraat en de Elisabethlaan blijven steeds bereikbaar. Alle info rond de werken is te vinden op de website www.projectgentsintpieters.be. Om deze periode voor de weggebruikers zo efficiënt mogelijk te overbruggen, geeft de Stad Gent nog eens een overzicht van de omleidingen, maar ook van de mogelijke alternatieve routes en/of verplaatsingswijzen zowel voor fietsers, openbaar vervoergebruikers als autobestuurders. Het is namelijk ook mogelijk om tijdens de werken op een andere manier dan met de wagen naar de stad te komen.

Voor de fietsers:
Er is een korte, veilige omleiding uitgestippeld. Die zal ter plaatse aangeduid worden. Op de website www.gentfietst.be kunt u uw fietsroute op maat laten berekenen. Wie weet zijn de werken voor u een ideale gelegenheid om de fietsrouteplanner even uit te testen.

Voor de reizigers van Tramlijn 1
Vanuit de stad richting station Gent-Sint-Pieters: die tram blijft rijden tijdens de werken.
Van Gent Sint-Pieters richting stad: die tram rijdt door eerdere werken t.e.m. maart 2011 niet meer in die richting. U neemt best tram 21/22 aan het station. U kunt dan afstappen aan de halte Zonnestraat (meer info op tel. 070 22 02 00).

Voor het autoverkeer:
Tijdens die korte periode van de werken, is het mogelijks makkelijker om op een andere manier de stad binnen te komen. Zo kunt u gebruik maken van de fiets of gebruik maken van de P+R-parkings en openbaar vervoer.

Parkeren + fietsen is mogelijk dankzij de nieuwe fietskluizen van Max Mobiel. Voor slechts 5 euro per maand kunt u dit alternatief tijdens de werken even uitproberen. Op die manier kunt u probleemloos overschakelen van het openbaar vervoer of de auto naar de fiets en omgekeerd. De kluizen bevinden zich op de P+R parkings van Gentbrugge in de Land van Rodelaan (op de hoek met de Brusselsesteenweg en de hoek met de Braemkasteelstraat)
rechtover het postkantoor in Mariakerke centrum (Brugsesteenweg)
The Loop (Flanders Expo). Meer info via e-mail ellen.reznor@gent.be of 09 242 80 44.

Het is ook mogelijk om de P+R’s te gebruiken.

Vanuit E17 van richting Antwerpen, Gentbrugge, Melle, Destelbergen kan u met tram 21 de P+R Gentbrugge naar de Zuid, het stadscentrum, het Sint-Pietersstation en Ledeberg nemen. Om de Kortrijksepoortstraat te bereiken, reist u door tot aan de Zonnestraat, stap over op tram 1.
Vanuit Wondelgem, Evergem, Zelzate:
Met tram 1 kunt u van P+R Wondelgem Industrieweg of P+R Wondelgem naar het Rabot, het centrum, Kortrijksepoortstraat en Sint-Pietersstation.
Vanuit Mariakerke, Lovendegem, Maldegem:
Met bus 3 kunt u van P+R Mariakerke Post naar het centrum, Sint-Amandsberg en Gentbrugge. Om de Kortrijksepoortstraat te bereiken, reist u met bus 3 door tot aan halte Savaanstraat, waar u overstapt op tram 1.
Vanaf 1 december 2010: overstappen op tram 1 aan halte Korenmarkt.
Vanuit Oostakker, Lochristi, Wachtebeke, Zelzate, Lokeren:
Met bus 17 en 18 kunt u van P+R Oostakker naar de Dampoort, het stadscentrum, de Watersportbaan, Drongen en Merendree. Om de Kortrijksepoortstraat te bereiken, reist u met bus 17/18 door tot aan de halte Zonnestraat, waar u overstapt op tram 1.
Vanaf 1 december 2010: overstappen op tram 1 aan halte Korenmarkt.
Vanaf de E40 van beide richtingen, E17 vanuit richting Kortrijk,
Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem, De Pinte:
Met tram 1 kunt u van P+R Flanders Expo naar het Sint-Pietersstation, de Bijlokesite, het Rabot en Evergem. Naar de Kortrijksepoortstraat reist u met tram 1 door tot aan halte Brugsepoort, vervolgens overstappen op bus 3, 17, 18, 38 of 39 en vervolgens aan halte Savaanstraat overstappen op tram 1.
Vanaf 1 december 2010: overstappen op tram 1 aan halte Korenmarkt.
Carpool: misschien zijn de werken voor u een gelegenheid om het carpoolen even uit te testen. Mocht u zelf geen partner vinden, dan kan u altijd een matching partner zoeken op de website www.carpoolplaza.be

Omleiding:
Komende uit de richting Heuvelpoort: neem de omleiding via Eekhout, Van Duyseplein en Verdedigingstraat (waar de rijrichting wordt omgedraaid).
komende uit de richting Ekkergem: neem de omleiding Pasteurlaan, Kluyskensstraat, Hospitaalstraat, Coupure Links en Verloren Kost.
verkeer richting binnenstad: neem de omleiding Overpoortstraat, Sint-Pietersplein, Sint-Pietersnieuwstraat en Jozef Plateaustraat.
Informatie:

Infopunt Project Gent Sint-Pieters
Prinses Clementinalaan 215
9000 Gent
Tel.: 09 241 24 11
Fax: 09 241 28 07
E-mail: info@projectgentsintpieters.be

Labels: , , , ,

woensdag, november 10, 2010

Werkzaamheden Stropbrug

Vanaf maandag 15 november 2010 staan er werkzaamheden gepland op de Stropbrug in Gent. In drie verschillende fases zullen de rijbaan en het fietspad tussen de Burggravenlaan en de Achilles Heyndrickxlaan, in beide rijrichtingen, hersteld worden. Gedurende de werken geldt op de Stropbrug een snelheidsbeperking van 30 km per uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de piekuren om zo de hinder tot een minimum te beperken.

Omleiding:
Fase 1: Rijrichting Burggravenlaan
De rechterrijstrook en het fietspad worden afgesloten gedurende 3 werkdagen. Voetgangers kunnen wel nog steeds het voetpad gebruiken. Fietsers zullen nog steeds kunnen fietsen op een beperkt deel van de rechterrijstrook, waar een afgebakende fietsstrook gecreëerd wordt.

Fase 2: Rijrichting Achilles Heyndrickxlaan
Tijdens fase 2 gelden dezelfde principes als in fase 1, maar dan in de andere rijrichting. De rechterrijstrook en het fietspad worden afgesloten gedurende 3 werkdagen. Voetgangers kunnen wel nog steeds het voetpad gebruiken. Fietsers zullen nog steeds kunnen fietsen op een beperkt deel van de rechterrijstrook, waar een afgebakende fietsstrook gecreëerd wordt.

Fase 3: Afsluiten van de middenrijstroken en van een deel van de rechterrijstroken. In fase 3 worden de middenrijstroken afgesloten alsook de delen van de rechterrijstroken die in fase 1 en 2 als fietspaden gebruikt werden. Het afsluiten gebeurt in beide rijrichtingen en zal ongeveer 5 werkdagen duren.

Opmerking: Hevige regenval en eventuele aanhoudende vrieskou kunnen een wijziging in de planning van de werken veroorzaken.

Labels:

Werken kruispunt R40, Kortrijksesteenweg en Kortrijksepoortstraat

Van maandag 22 november tot en met woensdag 8 december 2010 zullen er op het kruispunt van de R40 (de Charles De Kerchovelaan en de IJzerlaan) met de Kortrijksesteenweg en de Kortrijksepoortstraat werken worden uitgevoerd.

De werken beogen de heraanleg van de R40 en een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer van Gent Sint-Pieters naar het centrum van de stad en omgekeerd. Er zal tijdens de werken verkeershinder zijn. Het is dan ook aangeraden dit deel van R40 in die periode te vermijden. Op dinsdag 30 november om 20 uur is er een infovergadering voor de buurtbewoners.

Er zal tijdens de werken niet geraakt worden aan het parkje met de Japanse kerselaars op de Charles De Kerchovelaan en IJzerlaan. Het college van burgemeester en schepenen koos er eerder voor dit te behouden. Toch zullen er binnenkort een aantal werkzaamheden op die R40 uitgevoerd worden.

Van maandag 22 tot vrijdag 26 november 2010
De aannemer zal in de week van maandag 22 november aanpassingswerken uitvoeren aan de middenberm ter hoogte van de Charles De Kerchovelaan 21. De beide zijkanten van de middenberm worden hier ingekort om autoverkeer op een veilige manier van zijde te laten veranderen. Deze werken zorgen voor minimale hinder op de R40. Bovendien plant de aannemer deze werkzaamheden buiten de spitsuren om het verkeer zo weinig als mogelijk te belemmeren.

Van maandag 29 november tot en met woensdagochtend 8 december 2010
Vanaf maandag 29 november worden de tramsporen op het kruispunt met de R40 volledig vernieuwd. Twee rijstroken op de R40 blijven beschikbaar voor het autoverkeer. Auto’s veranderen van zijde aan respectievelijk de middenberm ter hoogte van Holdaal en de middenberm ter hoogte van de Charles de Kerchovelaan 21. Deze werken zullen hinder met zich meebrengen. Er wordt dus aangeraden dit deel van de R40 te vermijden.

Eerst wordt de zijde Kortrijksepoortstraat aangepakt. Alle verkeer op de R40 verloopt via de twee rijvakken kant Kortrijksesteenweg.
Gedurende vier werkdagen zal er geen verkeer via de Kortrijksepoortstraat richting binnenstad kunnen rijden. Op vrijdag 3 december 2010 ten laatste zal de Kortrijksepoortstraat opnieuw open zijn. Bewoners, handelaars en bestemmingsverkeer komende uit de richting van de Heuvelpoort, wordt aangeraden de omleiding via Eekhout, het Van Duyseplein en de Verdedigingstraat (waar de rijrichting wordt omgedraaid) te gebruiken.

Bewoners, handelaars en plaatselijk verkeer komende uit de richting van Ekkergem, wordt aangeraden de omleiding via de Pasteurlaan, de Kluyskensstraat, de Hospitaalstraat, de Coupure Links en de Verloren Kost te nemen. Verkeer richting binnenstad wordt aangeraden de omleiding via de Overpoortstraat, het Sint-Pietersplein, de Sint-Pietersnieuwstraat en de Jozef Plateaustraat te nemen.
In de Kortrijksepoortstraat wordt er tijdens deze periode tweerichtingsverkeer toegelaten tussen de R40 en de Verdedigingstraat.
In de nacht van dinsdag 30 november op woensdag 1 december 2010 en van woensdag 1 op donderdag 2 december 2010 wordt er gewerkt. De aannemer probeert de lawaaihinder zoveel als mogelijk te beperken.

Vanaf zaterdag 4 december 2010 wordt de zijde Kortrijksesteenweg aangelegd. Alle verkeer op de R40 verloopt via twee rijvakken kant Kortrijksepoortstraat. Verkeer komende van de Bijloke zal een rechtsaf beweging kunnen maken richting Kortrijksesteenweg. Verkeer komende van de Heuvelpoort kan een rechtsomkeerbeweging maken ter hoogte van de Henleykaai.
Ten laatste op woensdagochtend 8 december zal de verkeerssituatie op het kruispunt opnieuw normaal verlopen.
In de nacht van zondag 5 op maandag 6 december 2010 en van maandag 6 op dinsdag 7 december wordt er gewerkt. De aannemer probeert de lawaaihinder zoveel als mogelijk te beperken.

Verkeerssituatie Kortrijksepoortstraat vanaf woensdag 8 december 2010

Aangezien het tramspoor richting station in de Kortrijksesteenweg nog niet aangelegd is, moet de tram van spoor veranderen. In de laatste twintig meter van de Kortrijksepoortstraat wordt een bocht aangelegd die deze wisseling van spoor mogelijk maakt. Dat wil zeggen dat de tram de laatste twintig meter tegen de rijrichting in rijdt. Om het verkeer dat vanaf de R40 de Kortrijksepoortstraat inrijdt niet te hinderen, zal de tram een 50-tal meter dieper in de Kortrijksepoortstraat stoppen. Er wordt voor de reizigers een tijdelijke halte voorzien. Die situatie blijft geldig tot het voorjaar van 2011. Dan zal de tram opnieuw op twee sporen rijden.

Informatieavond op dinsdag 30 november 2010
Op dinsdag 30 november 2010 vindt voor de buurtbewoners een informatievergadering plaats. Ze ontvangen binnenkort een bewonersbrief die hen uitnodigt voor deze bijeenkomst op dinsdag 30 november 2010 om 20 uur in Auditorium E van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent (Blandijnberg 2 te 9000 Gent). Daar krijgen de aanwezigen meer uitleg over de geplande werken.

Labels:

dinsdag, november 09, 2010

Destelbergen: Rijstrook afgesloten op R4 richting Merelbeke

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen laat vanaf maandag 15 november in Destelbergen onderhoudswerken uitvoeren aan de brug over de Veldekensstraat op de R4 richting Merelbeke. De sanering zal ruim twee weken duren. Het verkeer beschikt, gedurende die hele periode, slechts over één rijstrook. Het wegdek van de R4 op de brug tussen afrit Oostakker en afrit Destelbergen is in slechte staat en wordt volgende week onder handen genomen. Zo komt er een nieuwe laag asfalt en worden brugdekvoegen, greppel en dienstpad heraangelegd. De ingreep gebeurt in twee fases. Tijdens beide fases beschikken automobilisten slechts over één rijstrook op de R4 richting Merelbeke, wat mogelijk matige hinder veroorzaakt. Zeker de eerste drie dagen, want dan wordt afrit 3 Oostakker afgesloten. Dat gebeurt op vraag van Stad Gent, die herstellingswerken aan de Orchideestraat laat uitvoeren. Wie toch in Oostakker wil zijn, moet van maandag 15 november tot woensdag 17 november omrijden via afrit Destelbergen.

De eerste fase start op maandag 15 november en duurt tot maandag 22 november. Dan pakt de aannemer de pechstrook en de aanpalende, rechter rijstrook aan. Het verkeer moet tijdens die eerste week over de linkerrijstrook. Fase twee start op dinsdag 23 november en eindigt een week later op dinsdag 30 november. Gedurende die fase werkt de aannemer aan de linkerrijstrook en de middenberm. Automobilisten beschikken dan over de rechterrijstrook. Om de veiligheid van de wegenarbeiders en weggebruikers te garanderen, zal de maximumsnelheid langs de werf beperkt worden tot 70 kilometer per uur.

Labels: ,

donderdag, november 04, 2010

Afsluiting van verschillende tunnels in Antwerpen

In de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 november 2010 wordt in de Craeybeckxtunnel de koker richting Antwerpen afgesloten en in de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 november wordt de koker richting Brussel afgesloten.

In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 november 2010 wordt in de Kennedytunnel de koker richting Gent afgesloten en in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 november wordt de koker richting Antwerpen afgesloten. Tussen 21 en 5.30 uur worden er periodieke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het verkeer zal worden omgeleid door de andere tunnelkoker.

In de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 november 2010 wordt in de Craeybeckxtunnel de koker richting Antwerpen afgesloten en in de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 november wordt de koker richting Brussel afgesloten. Tussen 20 en 6 uur worden er periodieke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het verkeer zal worden omgeleid naast de tunnel.

In de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 november 2010 wordt in de Jan De Vostunnel de koker richting Brussel afgesloten en in de nacht van dinsdag 30 november op woensdag 1 december wordt de koker richting Antwerpen afgesloten. Tussen 19 en 6 uur worden er periodieke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het verkeer zal worden omgeleid naast de tunnel.

Labels: , ,

donderdag, oktober 21, 2010

E40 Gent-Oostende: Rechterrijstrook in Sint-Denijs-Westrem krijgt herstelbeurt

Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen laat dit weekend herstellingswerken uitvoeren aan de rechterrijstrook van de E40 richting kust in Sint-Denijs-Westrem. Die werken starten vrijdag 22 oktober na de ochtendspits en kunnen tot maandagnamiddag 25 oktober duren. Het verkeer moet tijdens de ingreep over twee rijstroken, wat mogelijk hinder veroorzaakt.

Het vele vrachtverkeer heeft de rechterrijstrook op de E40 richting kust aangetast. Vooral de brug over de Vennestraat, aan de geluidsschermen in Sint-Denijs-Westrem, heeft nood aan een opknapbeurt. Die brug ligt aan kilometerpunt 47.8, voor de bestuurders richting kust net voorbij de af- en oprit van Sint-Denijs-Westrem.

De herstellingswerken aan de vlotplaat, zeg maar de overgang tussen brug en weg, starten vrijdag 22 oktober om 9 uur en duren tot maandag 25 oktober 16 uur. Tot zaterdag vindt de stabilisering van die vlotplaat plaats. Zondag moet daarvoor een aangebrachte opvulling ontharden. Maandag herstelt de aannemer nog de brugdekvoegen. Gedurende die hele periode moeten de automobilisten over twee rijstroken. Om de veiligheid van de wegenarbeiders en weggebruikers te garanderen, zal de maximumsnelheid langs de werf beperkt worden tot 70 kilometer per uur. De wegpolitie blijft snelheidscontroles uitvoeren.

Labels: ,

dinsdag, oktober 19, 2010

Concerten op 21 en 23 oktober in kader van Filmfestival: verkeers- en parkeeroverlast

In het kader van het Filmfestival 2010 wordt op donderdag 21 en zaterdag 23 oktober 2010 een concert georganiseerd in het Kuipke. Daarbij wordt telkens een groot aantal aanwezigen verwacht. Dat kan zorgen voor overlast en verkeersdrukte in de omgeving van het Citadelpark tussen 19 en 23 uur. De organisator en de Politie Gent raden aan om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer te komen of gebruik te maken van de park & ridevoorzieningen. De politie zal extra toezicht houden op verkeers- en parkeeroverlast.

Om deze overlast zo veel mogelijk te beperken, werden zowel door de organisatie als door Politiezone Gent extra maatregelen genomen. De politie zal op deze dagen vooral toezicht houden op verkeers- en parkeeroverlast. Omdat er geen parkeerplaatsen worden voorbehouden voor de particuliere bezoekers, wordt de bezoekers aangeraden om zo veel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of van de park & ride aan Flanders Expo (tramlijn 1 richting Sint-Pietersstation).

Labels: ,

woensdag, oktober 13, 2010

Verkeershinder spooroverweg Afrikalaan-Vliegtuiglaan

Van donderdag 14 tot en met donderdag 28 oktober 2010 voert Infrabel onderhoudswerkzaamheden uit aan de treinsporen van de spooroverweg tussen de Afrikalaan en de Vliegtuiglaan (9000 Gent). De Afrikalaan wordt ter hoogte van de spooroverweg afgelsoten voor het gemotoriseerd verkeer.

Het verkeer wordt omgeleid via de Aziëstraat, de Houtdoklaan, de Muidepoort, de Pauwstraat, de Vliegtuiglaan en omgekeerd. Om het sluikverkeer van vrachtwagens in de woonstraten te ontmoedigen wordt tussen de Houtdoklaan-Aziëstraat en de Muidepoort een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd.

Labels: ,

donderdag, oktober 07, 2010

Betonherstelling ter hoogte van kruispunt R4 Oost 'Eurosilo' in Gent

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op donderdag 28 oktober 2010 met een lokale betonherstelling langs de R4 Oost - Kennedylaan ter hoogte van het kruispunt 'Eurosilo' in de rijrichting van Gent. Deze ingreep is noodzakelijk om de verkeersveiligheid te blijven garanderen. Om hinder tijdens deze werken tot een minimum te beperken, werd niet alleen voor deze verkeersluwe periode (periode rond 1 november) gekozen, maar zal er bovendien gebruik gemaakt worden van een type snelhardende beton. Hierdoor is de openstelling van het wegdek voorzien op woensdag 3 november vóór de ochtendspits.

Tijdens de werken wordt het beton van de strook om linksaf te slaan komende van Zelzate en het wegvak in de rijrichting R4-autosnelweg naar Merelbeke hersteld. Er zal tijdens de duur van de werken maar 1 vak om linksaf te slaan open blijven. Het doorgaand verkeer richting Gent kan gebruik maken van 1 rijvak. Het linksafslaand verkeer komende van de R4-autosnelweg van Merelbeke richting Gent zal geen hinder ondervinden omdat beide afslaande rijvakken open blijven.

Labels: ,

donderdag, september 30, 2010

Geluidsschermen Erpe-Mere: E40 richting Gent maand vroeger open dan gepland

De werkzaamheden voor het plaatsen van geluidsschermen op de E40 richting Oostende te Erpe-Mere zijn een maand sneller klaar dan voorzien. Dankzij een knappe prestatie van de aannemer kan de snelweg richting Gent al op 01 oktober open voor het verkeer. In de nacht van donderdag 30 september op 1 oktober zal de signalistatie weggenomen worden.

De werkzaamheden voor het plaatsen van geluidsschermen op de E40 richting Oostende te Erpe-Mere zijn een maand sneller klaar dan voorzien. Dankzij een knappe prestatie van de aannemer kan de snelweg richting Gent al op 01 oktober open voor het verkeer. In de nacht van donderdag 30 september op 1 oktober zal de signalistatie weggenomen worden.

Verkeerssituatie richting Oostende: in de nacht van 30 september op 1 oktober wordt de signalistatie ter hoogte van de werf in Erpe-Mere weggenomen. Van 19:00 u tot 22:00 u zal het verkeer 2 rijstroken ter beschikking hebben. Vanaf 22:00 u tot 06:00 u zal het verkeer slechts 1 rijstrook ter beschikking hebben.

De veiligheid van de wegenarbeiders en de weggebruikers is een prioriteit. Daarom vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer met aandrang aan de automobilisten om de snelheidsbeperking van 70 km/u te respecteren. De politie blijft snelheidscontroles uitvoeren.
Lees ook: Investeren in veilige wegen red mensenlevens

Labels: ,

maandag, september 27, 2010

Wegenis- en rioleringswerken in de Jan Palfijnstraat

De Stad Gent en Waterwegen en Zeekanaal nv willen de gedempte Nederschelde tussen het Bisdomplein en de Nieuwbrugkaai openen. Hierdoor wordt de historische samenvloeiing van Leie en Schelde hersteld en komt er een rechtstreekse verbinding tussen het stadscentrum en de Sint-Baafssite. Naar aanleiding van dit project zorgt de Stad Gent voor de heraanleg van een aantal straten in de omgeving. De Jan Palfijnstraat wordt als eerste aangepakt.

Binnen dit project startte Waterwegen en Zeekanaal nv in de week van 20 september 2010 met de bouw van de nieuwe Scaldissluis ter hoogte van de Oude Beestenmarkt. De werken omvatten de bouw van de sluis met kajakglijbaan, de elektromechanische uitrusting voor de zelfbediening ervan en de bouw van een dienstgebouw met publiek sanitair naast de Scaldissluis. De eerste spadesteek voor dit project vond plaats op woensdag 22 september 2010.

In de omgeving van dit project investeert de Stad Gent in de heraanleg van een aantal straten. De Jan Palfijnstraat is de eerste straat die binnenkort aangepakt wordt. Later volgen nog de Gildestraat, de Kalvermarkt en de Zilverenberg. De werken in de Jan Palfijnstraat starten op maandag 27 september en zullen ongeveer 40 werkdagen duren. De Jan Palfijnstraat wordt heraangelegd als woonerf.

Een woonerf is een autoluwe straat die zo is aangelegd dat doorgaand verkeer wordt afgeraden. Bij een woonerf zijn er geen verhoogde, afgebakende voetpaden zodat voetgangers, fietsers en autobestuurders plaats hebben van gevel tot gevel. De rijweg in de Jan Palfijnstraat krijgt een bestrating in keien. De parkeervakken krijgen keien in een andere kleur en in een ander formaat waardoor de parkeervakken duidelijk te onderscheiden zijn van de rest van het woonerf. Vier plantvakken zorgen voor een groene toets in de straat. Daarnaast krijgt de straat ook een gescheiden rioleringsstelsel.


Omleiding
De Jan Palfijnstraat, inclusief het kruispunt met de Bisdomkaai, wordt afgesloten voor het verkeer. De omleiding loopt via de Barrestraat, Kwaadham en de Sint-Jacobsnieuwstraat. In de Bisdomkaai (het deel tussen de Sint-Jacobsnieuwstraat en de Barrestraat) wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven.

Labels: , , , ,

Herinrichting Bisschopstraat, Marie Popelinkaai en Edward Pynaertkaai

Op woensdag 29 september 2010 start de Stad Gent met de herinrichting van de driehoek Bisschopstraat, Marie Popelinkaai en Edward Pynaertkaai. Deze herinrichting kadert in het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ en zal ongeveer 90 werkdagen duren.

In de Bisschopstraat wordt de oude riool vervangen door een aparte riool voor afvalwater en een riool voor regenwater. Op die manier kan het vuile water beter gezuiverd worden en stroomt het regenwater terug naar de beken en kanalen. De bestaande overstortconstructie krijgt een uitbreiding. Na de rioleringswerken start de aanleg van een nieuwe straatverharding in grijze betonstraatstenen. Langs de kant van de huizen voorziet de Stad Gent acht parkeerplaatsen (in straatkeien) en drie fietsstallingen. In de Bisschopstraat zal vanaf de Hundelgemsesteenweg tot de ondergrondse garage van residentie Pogano tweerichtingsverkeer mogelijk zijn.

Langs de Marie Popelinkaai komt een nieuw fietspad in uitgewassen beton. Tussen het fietspad en de kaaimuur komt een groene zone en worden bomen aangeplant. De ingesloten driehoek tussen de Bisschopstraat en het fietspad wordt als parkje ingericht.

In de Edward Pynaertkaai (vanaf de Hundelgemsesteenweg tot de brug) worden de kasseien uitgebroken en vervangen door een rijweg van 4 meter in grijze betonstraatstenen. Tegelijkertijd zal een nieuwe riool het oppervlaktewater afvoeren naar de Franse Vaart. Er komt ook een aanpassing van de tramhalte.

De werken zullen ongeveer 90 werkdagen duren. Dit is zeker tot eind februari 2011. De Edward Pynaertkaai en de Franse Vaart worden gedurende deze periode ter hoogte van de Brusselsesteenweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Plaatselijk verkeer is hier mogelijk tot aan de grens van de werken aan de Bisschopstraat. De omleiding loopt via de Brusselsesteenweg, Langestraat, Hoveniersstraat, Ledebergplein en Jacques Eggermontstraat.

Labels: , ,

U kan lid worden van de

VLD Gent Oost

door € 15 over te maken op rekening 001-5733011-96
VLD Gent Oost
Achterdries 1
9050 Gentbrugge